Ulykker

Stands ulykken - Hvem gør hvad

Her følger man proceduren for de 4 hovedpunkter, som er lært under førstehjælp. Stands ulykken, livreddende førstehjælp, tilkald hjælp, almindelig førstehjælp. Denne vil komme i hallen, og hjælpe. Det vil altid være den pågældende instruktør med førstehjælpsbeviset som  tager det primære ansvar for førstehjælpen. Denne instruktør kan så sætte andre i gang med at hjælp. Dvs. tilkalder hjælp, tilkalde kontaktperson som kommer i hallen og tilkalde forældre . De andre instruktører, har ansvaret for at tage sig af resten af gymnasterne. Herunder snakke om ulykken, ringe evt. efter forældre så de kan hente, hvis det vurderes at træningen ikke fortsætter. Hvis man fortsætter træningen, skal de andre sørge for at gymnasterne føler sig trygge.

Hvem skal informeres?

Gymnastens forældre eller ægtefælle som altid kontaktes først. Herefter kontaktes holdets kontaktperson. Denne skal så informere bestyrelsen.

Videre behandling - Hvem tager med og hvem bliver tilbage

Hvis gymnastens pårørende ikke er til stede, tager en instruktør over 18 år med. Hvis det er instruktøren der tager med, bliver bestyrelsesmedlemmet tilbage. Hvis det er den pårørende der tager med, er det instruktøren og bestyrelsesmedlemmet der bliver tilbage.

Håndtering af vidner

Instruktøren/bestyrelsesmedlemmet samler de resterne gymnaster og snakker episoden igennem i plenum. Ved afhentning samles forældrene som kort informeres om hændelsen, her gøres der opmærksom på at instruktøren eller bestyrelsen skal kontaktes ved efterreaktion eller yderlig reaktion.

Bestyrelsen har mulighed for at bestille ekstern hjælp via DGI.

Håndtering af pårørende

Bestyrelsen påtager sig kontakten til de pårørende og undersøger om der er behov for krisehjælp eller anden form for de briefing.

Kommunikation til øvrige medlemmer, presse og lignende

Det er formanden der informerer ud både til gymnaster og presse. Der er vigtigt at medlemmer informeres om at det kun er formanden der kan udtale sig til pressen.

Spørgsmål om forsikring, erstatning og ansvar.

De implicerede parter skal kontakte formanden – der kan hentes hjælp via DGI