Overfald

Forebyggelse og handling

Ligesom børnene til første træning får at vide, at de skal komme til tiden og at de får præsenteret nogle retningslinjer for hvordan man går til gymnastik på netop dette hold, så bør de også få nogle retningslinjer, for hvordan de skal opføre sig overfor hinanden, når de mødes til træning. En grundig snak ved sæsonstart om, hvad træneren tolererer og især ikke tolerere, kan nemlig lægge en kraftig dæmper på hvordan børnene behandler hinanden. Vi skelner i dette afsnit mellem overfald på to plan: gymnast/gymnast imellem og instruktør/gymnast.

Forebyggelse:
• Her i foreningen behandler vi hinanden med respekt. Vi søger at eventuelle konflikter løses, inden de bliver fysiske. Vi fortrækker at tale ud fra et pædagogisk anerkende synspunkt, hvor vi forstår den virkelighed som de involverede parter har.
• Et nej er et nej – også i leg!
• At få italesat hvad det vil sige at være en god kammerat.

Handling:
STOP overfaldet. Hvis det er børn (under 15 år) skilles de ad og en instruktør går med en part hver. Konflikten snakkes igennem og der stilles reflekterende spørgsmål og evt. hjælp til at sætte ord på følelserne. Forældrene kontaktes og sættes ind i episoden. Efterfølgende kontaktes kontaktpersonen. Sker der gentagende konflikter kontakter kontaktpersonen forældrene og der aftales et møde vedr. gymnastens fremtid på holdet.

STOP overfaldet. Hvis det er unge/voksne (over 15 år) skilles de ad og en instruktør går med hver part. Konflikten snakkes igennem og der stilles reflekterende spørgsmål og evt. hjælp til at sætte ord på følelserne. Forældrene kontaktes og sættes ind i episoden (mellem 15-18 år). Efterfølgende kontaktes kontaktpersonen. Kontaktpersonen skal informere begge parter om at man kan eller kan blive meldt for vold.

STOP overfaldet. Hvis det er en instruktør der overfalder en gymnast. Partnerne skal adskilles. Her er det vigtigt at kontaktpersonen taler med instruktøren, hvor en medinstruktør kan tale med gymnasten. Begge parter skal have mulighed for at sætte ord på deres følelser. Forældrene til gymnasten skal informeres. Instruktøren skal informeres om, at vedkommende kan blive anmeldt for vold.

Når forældrene til gymnasten er tilstede, er det vigtigt de kun tager sig af denne. De må ikke tale med instruktøren. Al kommunikation skal i dette tilfælde klares af kontaktperson/bestyrelse. Det kan skabe unødvendige fortolkninger af episoden, hvis parterne mødes før end den er bearbejdet.

STOP overfaldet. Hvis det er en gymnast der overfalder en instruktør. Partnerne skal adskilles. Her er det vigtigt at kontaktpersonen taler med instruktøren, hvor en medinstruktør kan tale med gymnasten. Begge parter skal have mulighed for at sætte ord på deres følelser. Forældrene til gymnasten skal informeres. Gymnasten skal informeres om, at vedkommende kan blive anmeldt for vold.

Når forældrene til gymnasten er tilstede, er det vigtigt de kun tager sig af denne. De må ikke tale med instruktøren. Al kommunikation skal i dette tilfælde klares af kontaktperson/bestyrelse. Det kan skabe unødvendige fortolkninger af episoden, hvis parterne mødes før end den er bearbejdet.

Håndtering af vidner

Instruktøren/bestyrelsesmedlemmet samler de resterne gymnaster og snakker episoden igennem i plenum. Ved afhentning samles forældrene som kort informeres om hændelsen, her gøres der opmærksom på at instruktøren eller bestyrelsen skal kontaktes ved efterreaktion eller yderlig reaktion.

Bestyrelsen har mulighed for at bestille ekstern hjælp via DGI.

Gymnastens fremtid

Bestyrelsen tage stilling til gymnastens fremtid. Med afsæt i overfaldets karakter, skal det vurderes hvor vidt gymnasten kan forblive på holdet, eventuelt forblive på andre hold og om gymnasten har en fremtid i foreningen. Hvis gymnasten ikke kan forblive, skal der vurderes i hvor lang tid, vedkommende ikke har en fremtid i foreningen.

Instruktørens fremtid

Bestyrelsen skal tage stilling til instruktørens fremtid. Med afsæt i overfaldets karakter, skal det vurderes hvor vidt instruktøren kan forblive i foreningen. Med afsæt i børneattesten, skal det yderligere vurderes hvor lang tid der skal gå, inden instruktøren kan have hold i foreningen igen.

Kommunikation til øvrige medlemmer, presse og lignende

Det er formanden der informerer ud både til gymnaster og presse. Der er vigtigt at medlemmer informeres om at det kun er formanden der kan udtale sig til pressen.

Spørgsmål om forsikring, erstatning og ansvar

De implicerede parter skal kontakte formanden – der kan hentes hjælp via DGI