Frikortsordning

Frikortsordning til fritidsaktiviteter i Mariagerfjord kommune

Formål:

 • At sikre at ingen børn og unge er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager
 • At understøtte ressourcesvage børn og unges muligheder for at deltage i fritidslivet, som en støtte til den personlige og sociale udvikling.

Hvem er omfattet af ordningen:
Alle børn og unge i aldersgruppen op til det fyldte 25 år, som er bosiddende i Mariagerfjord Kommune.

Hvad kan der søges til:

 • Dækning af medlemskontingent i lokalforeninger (idrætsklubber, kulturelle foreninger, spejderorganisationer m.v.). Der ydes maksimalt 1.000 kr. pr. år. Foreningen kan vælge selv at dække evt. restudgift, således at der bliver kontingentfritagelse.
 • Dækning af egenbetaling vedr. fritidsundervisning (f.eks. soloundervisning eller holdundervisning i musik-, billed- og dramaundervisning samt Marthaskoleundervisning i Ungdomsskolen). Der ydes maksimalt 1.500 kr. pr. år. Såfremt der er venteliste til den pågældende aktivitet, gives der ingen særlige fortrin.
 • Dækning af medlemskontingent i Ungdomsklubber.
 • Helt eller delvis dækning af deltagelse i arrangementer, stævner, lejre, m.v. i foreningsregi eller i relation til Ungdomsklubber, Ungdomsskole, Kulturskole m.v.
 • Alle ansøgninger dækker en periode på et år (en sæson). Ansøgning kan forlænges.

Hvem kan søge:
Ordningen kan IKKE søges direkte af børn/unge og deres forældre.

Flg. har mulighed for at fremsende ansøgning på vegne af børn og unge med behov:

 • Bestyrelsesmedlemmer/ instruktører i lokale foreninger, spejdergrupper m.v.
 • Ledelse/medarbejdere i Kulturskolen og Ungdomsskolen
 • Ledelse/medarbejder i fritidsklubber
 • Ledelse/medarbejder i folkeskoler, specialskoler, friskoler m.v.
 • Sagsbehandlere m.v. i kommunens Fagenhed for Børn og Familieafdelingen

Hvordan kan der søges:

Skriv en mail til kontakt@valsgaardgym.dk og fortæl lidt om hvem vi skal søge frikortsordning til.

Vi behandler naturligvis alle ansøgninger fortroligt.