Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling

Der afholdes generalforsamling d. 19 februar kl. 19.00 i Cafeteriet Valsgaard Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden.

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Aflæggelse af beretning.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
– Behandling af indkomne forslag
– Ændring i vedtægterne.
          – Ændring i Valg af d. Revisorsuppleant til: d Valg af revisor, e revisorsuppleant
– Valg af:
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
d. Revisorsuppleant
Eventuelt.

Tidligere indlæg