Generalforsamling

Invitation til Generalforsamling 2023

Hermed inviteres der til generalforsamling d. 21 feb. 2023
Dagsorden kan findes nedenunder eller i vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  a. Formand
  b. bestyrelsesmedlemmer
  c. suppleanter
  d. revisorsuppleant
 6. Eventuelt.

Tidligere indlæg