Springsikker

Springgymnastik udvikler sig hele tiden og udfordrer kravene til sikkerheden.

Derfor er DGI Gymnastik og GymDanmark gået sammen om at udvikle dansk springgymnastik og øge sikkerheden ude i foreningerne med konceptet Springsikker, som sørger for veluddannede instruktører og trygge rammer i foreningerne. 

Springsikker er:

Instruktøruddannelse i sikker springgymnastik på flere niveauer

Springsikker Forening – en blåstempling af sikkerheden omkring spring i gymnastikforeningen.

 Læs mere om det på https://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker/om-springsikker