Mobning

FORBYGGELSE OG HANDLING

Ligesom børnene til første træning får af vide, at de skal komme til tiden og at de får præsenteret nogle retningslinjer for hvordan man går til gymnastik på netop dette hold, så bør de også få nogle retningslinjer, for hvordan de skal opføre sig overfor hinanden, når de mødes til træning. En grundig snak ved sæsonstart om, hvad træneren tolererer og især ikke tolerere, kan nemlig lægge en kraftig dæmper på drillerier børnene imellem og være med til at forebygge at mobning opstår. Vi skelner i dette afsnit mellem mobning på to plan: børn/børn imellem og den mobning som instruktøren kan igangsætte ved negativ tilgang og omgangstone overfor det enkelte barn (instruktør/barn).

Mobning kendetegnes bl.a. ved:
• Et mønster der gentager sig over tid (systematik).
• Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse.
• Eller passive ved den mere tavse udelukkelse.
• Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan forlade.

Forebyggelse:
• Klare holdninger og signaler fra instruktøren. Hvad er okay og hvad er ikke okay i ord og handling.
• Et nej er et nej – også i leg!
• Bevidsthed om egen rolle – at vi både er underviser og rollemodel.
• Vigtigt at instruktøren danner sig et overblik over stemningen på holdet før, under og efter træningen. (”Stikke en finger i jorden”.)
• Skabe RESPEKT for hinanden på holdet.
• Overvej brugen af ironi.

Signaler:
Et barn, der bliver mobbet, viser ofte nogle tegn som instruktøren skal være opmærksom på:
• Barnet trækker sig fra fællesskabet og bliver indesluttet og tilbageholdende.
• Barnet bliver dårligere til idrætten end det egentlig er.
• Barnet søger måske instruktøren for at få sympati og beskyttelse.
• Barnet kan pludselig blive aggressivt, være imod alting, slå, råbe og græde.
• Om barnet frygter bestemte personer eller steder.
• Hvis barnet udviser manglende lyst til at deltage.

Ændrer et barn adfærd indenfor kort tid, er der ofte noget galt og vi skal som instruktører være klar til at gribe ind. Hvis instruktøren opdager at én på holdet bliver drillet/mobbet skal den/de der mobber straks have en irettesættelse. Forklar at alle på holdet har et fælles ansvar for, at det er rart at komme til træningen.

Handling:
• Grib ind på stedet.
• Afled de øvrige børn fra konflikten. (Evt. kan hjælpeinstruktøren eller en forælder aktivere dem.)
• Forklar om den opførsel, der tolereres på holdet.
• Forsøg at tale i et forståeligt og dæmpet sprog.
• Ved gentagne situationer, skal forældrene informeres om konflikten.
• Søg evt. hjælp hos kontaktpersonen og denne kan evt. overvære en træning og hjælpe til løsning af konflikten.
• Hold fokus på om problemerne fortsætter, selvom konflikten synes at være løst.

Instruktøren skal ikke være behandler, men har et alment menneskeligt ansvar, for han/hun har med børn at gøre. Og hvis ikke der gribes ind på en lidt pædagogisk måde, går det ud over nogle børn, som ofte møder nederlag, og som vil betragte det som endnu et nederlag, hvis de bliver nødt til at melde sig ud af klubben på grund af mobning.

HVEM SKAL INFORMERES

Gymnastens forældre eller ægtefælle som altid kontaktes først. Herefter kontaktes holdets kontaktperson. Denne skal så informere bestyrelsen.

HÅNDTERING AF VIDNER

Instruktøren/bestyrelsesmedlemmet samler de resterne gymnaster og snakker episoden igennem i plenum. Ved afhentning samles forældrene som kort informeres om hændelsen, her gøres der opmærksom på at instruktøren eller bestyrelsen skal kontaktes ved efterreaktion eller yderlig reaktion.

Bestyrelsen har mulighed for at bestille ekstern hjælp via DGI.

HÅNDTERING AF PÅRØRENDE

Bestyrelsen påtager sig kontakten til de pårørende og undersøger om der er behov for krisehjælp eller anden form for de briefing.

KOMMUNIKATION TIL ØVRIGE MEDLEMMER, PRESSE OG LIGNENDE

Det er formanden der informerer ud både til gymnaster og presse. Der er vigtigt at medlemmer informeres om at det kun er formanden der kan udtale sig til pressen.

SPØRGSMÅL OM FORSIKRING, ERSTATNING OG ANSVAR.

De implicerede parter skal kontakte formanden – der kan hentes hjælp via DGI

Sponsorer